Towarzystwo Miłośników Wiśnicza

Oddział Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Celem działalności towarzystwa jest m.in. podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do rozwoju kulturalnego, gospodarczego i turystycznego Ziemi Wiśnickiej, zaznajamianie społeczeństwa z jej historią oraz dorobkiem kulturalnym i gospodarczym, pobudzanie społeczeństwa do działań w duchu patriotyzmu oraz ochrona przyrody, krajobrazu i zabytków kulturowych.

Znajdź nas na Facebook'u

Kartka z kalendarza – był taki dzień

  • 2002 W Nowym Wiśniczu, 15 sierpnia 2002r. otwarto Muzeum Ziemi Wiśnickiej. (18)
  • 2002 W Nowym Wiśniczu, 15 sierpnia 2002r. odsłonięto pomnik Juliusza Kossaka. (18)

Archiwalne Wiadomości Wiśnickie

Dawne kartki z Wiśnicza

Zapraszamy na spotkania

Naszą działalność wspierają