Wzmianka informacyjna w Kurjerze Warszawskim z 6 lipca 1863r.