Śmierć fundatora Wiśnicza – Stanisława Lubomirskiego

Przeżywszy 67 lat w dniu 17 czerwca 1649 „zmarł pełen lat i zasług dla Rzeczypospolitej położonych […], mąż słynny z pochodzenia, odwagi i bogactw”. Pogrzeb Stanisława Lubomirskiego odbył się 14 lipca tegoż roku w Wiśniczu, z udziałem biskupa krakowskiego Piotra Gembickiego (1585–1657), kilkuset osób z kręgu duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego, rodziny, krewnych, magnatów i szlachty. Zgodnie z jego ostatnią wolą wyrażoną w słowach: „ut quas coniunxit amor coniugat sepulchrum”, spoczął obok żony w krypcie wiśnickiego kościoła klasztornego, który ufundował. Kazanie pogrzebowe wygłosił, jak już wspomniano, znakomity kaznodzieja, karmelita bosy o. Aleksander od Jezusa, który obszernie przedstawił zgromadzonym życie i cnoty Lubomirskiego. […]

Czytaj dalej...

W Nowym Wiśniczu urodził się Jan Brzękowski – poeta, pisarz, teoretyk sztuki, prozaik

18 grudnia 1903 roku w Nowym Wiśniczu urodził się Jan Brzękowski, znany poeta i prozaik. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Wiśniczu przez 4 lata, następnie do c.k. w Nowym Sączu i Bochni. W 1920 roku brał udział w Plebiscycie na Górnym Śląsku, głównie w Bytomiu i Gliwicach.  Debiutował w 1921 roku na łamach „Gazety Literackiej” jako poeta. Był także słuchaczem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1925 roku wydał pierwszy tomik poezji Tętno, drukowany w „Zwrotnicy”. Redagował także czasopismo „Linia”, które było próbą skonsolidowania Awangardy Krakowskiej. Działał w kręgu awangardy krakowskiej, gdzie zawiązał wiele znajomości i przyjaźni z ludźmi kultury i sztuki. Współtworzył grupę artystów rewolucyjnych. […]

Czytaj dalej...

W Nowym Wiśniczu urodził się ks. Walenty Gadowski – twórca Orlej Perci

8 grudnia 1861 roku w miejscowości Nowy Wiśnicz urodził się ks. Walenty Gadowski – syn organisty, duchowny katolicki, pedagogik, taternik, redaktor czasopism, działacz narodowy i turystyczny. ks. Walenty Gadowski przyjął święcenia kapłańskie w 1884 roku i zaczął pracować jako wikary i szkolny katecheta. Był również wykładowcą katechetyki, metodyki i pedagogiki w seminarium nauczycielskim i duchownym w Tarnowie. Organizował ruch katechetyczny oraz duszpasterstwo młodzieży, co wyraźnie zapisało się w historii. Jako honorowy członek Towarzystwa Tatrzańskiego, dziś wspominany jest głównie jako twórca i inicjator powstania najtrudniejszego szlaku turystycznego w polskiej części Tatr – Orlej Perci. Po raz pierwszy do Zakopanego Walenty Gadowski przyjechał […]

Czytaj dalej...

Hitlerowcy zamordowali dziesięciu Polaków więźniów obozu pracy w Wiśniczu-Leksandrowej

Wczesnym rankiem 5 czerwca 1940 roku między godziną 4 a 5 rano w wąwozie pomiędzy niemieckim obozem pracy w Leksandrowej (obecnie Zakładem Karnym) a cmentarzem wojennym, Niemcy rozstrzelali 10 dowolnie wybranych więźniów. Był to odwet za ucieczkę z obozu więźnia narodowości żydowskiej, która miała miejsce 27 maja 1940 roku. Nie ogłoszono żadnego wyroku i egzekucja odbyła się potajemnie. O egzekucji dowiedziano się przypadkiem z przechwałek pijanych selbstschutzów. Przeprowadzona w roku 1946 ekshumacja zwłok pomordowanych wykazała, iż przed śmiercią ich ręce Niemcy skrępowali drutem kolczastym. Wszyscy zabici zostali pochowani we wspólnym grobie na miejscu rozstrzelania. Miejsce ich męczeńskiej śmierci znaczy ustawiony staraniem Edwarda Rojka […]

Czytaj dalej...