LISTA WSZYSTKICH CZŁONKÓW TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW WIŚNICZA

Nazwisko i Imię Członkostwo w latach
od
do Nr legitymacji Funkcja Data zgonu
Adamczyk Henryk 1994 1995 x
Adamczyk Jan 1959 * x Członek Komisji
Założycielskiej

Do 1966 Czł. Zarz

Adamiec Janina 1994 1995 x
Babicz Anastazja 1989 1990 x
Babicz Kazimierz 1989 1990 x
Bakalarz Henryk 1994 1995 x
Bakalarz Jacek 1994 1995 x
Bakalarz Tadeusz 1994 1995 x
Bakalarz Włodzimierz 1994 1995 54
Batko Emilia 2003 nadal 132
Batko Władysław 2003 nadal 133
Bereta Ewa 1997 1999 110
Bębenek Mieczysław 1960 * x Czł.Zarządu
od 1963-66
Bielewicz Anna 1980 1981 x
Borzyński Ludwik 1959 * x Czł. Kom. Zał
Bratek Jan 1994 nadal 53
Buczma Maria 1979 1988 x 1992
Bukowska Elżbieta 1997 1998 105
Bukowski Antoni 1959 1960 x Czł. Kom. Zał.
Bukowski Wojciech 1997 1998 104
Burdak Jolanta 2005 nadal 153
Burdak Piotr 2005 nadal 152
Całka Krystyna 1997 nadal 86
Chmura Józef 1994 1995 x
Chodur Jacenty 1959 1989 x Czł. Kom. Zał.

Prezes 1977-1983
od 1983 do śmierci

Prezes Honorowy

1989
Chodur Stanisław 2009 nadal 172
Chodur Zofia 2009 nadal 168
Cholewa Stanisława 2006 nadal 156
Ciepiela Zofia 1997 1998 122
Cyrankiewicz Henryk 2003 2017 138 2017
Cyrankiewicz Teresa 2003 nadal 137
Dąbrowska Danuta 1990 nadal 47 Czł. Zarządu
od 2006
Dąbrowski Antoni 1990 2003 x 2003
Dąbrowski Dariusz 1994 1997 55
Dejnak Henryk 2010 nadal 185
Dejnak Marian 1976 1980 x 1982
Dmytrzak Anna 1997 nadal 33 Sekr. Zarządu
1989-94
Dmytrzak Witold 1977 2004 34 Czł Zarządu
1980 - 1994
2004
Dolińska Zofia 1973 1985 x
Domański Stanisław 1983 nadal 41 Czł. Zarz.
od 1983

Prezes
od 10.09.99

Wyróżniony Herkulesem Wiśnickim

Drożdż Józef 1979 1989 x
Drożdż Marian 1973 nadal 21
Drożdż Mieczysław 1976 1989 x 1998
Duda /Zarzycka/ Genowafa 1960 * x
Duda Jan 1997 1980 x
Duda Jan 1977 1980 x
Dyga Jan 1995 nadal 77
Dyląg Aniela 1960 1992 x 1992
Dyląg Stanisław 1960 1994 x Czł. Zarz. w latach 1963 - 1989 1994
Dymura Zbigniew 1989 2003 46 Czł Zarządu
1989-1993
2003
Dźwigaj Rozalia 1965 * x
Fielek Czesław 1960 1988 x 1988
Fielek Rudolf 1960 * x Czł. Zarządu
1960-1963
Figiel Marian 1979 1980 x 1999
Folwarska Barbara 2004 nadal 143
Fortuna Maria 1990 nadal 48
Fortuna Marta * 1995 x 1995
Gaczoł Jan 1977 1980 x 1986
Gaczoł Maria 1973 1980 x
Gaczoł Zofia 1960 1980 x 1982
Garpiel Maria 2008 nadal 163
Garpiel Marian 2008 nadal 164
Gaworczyk Anna 1994 nadal 59
Gaworczyk Elżbieta 2005 2008 149
Gaworczyk Michał 2005 2008 148
Gaworczyk Stanisław 1985 nadal 42 Wyróżniony Herkulesem Wiśnickim

Czł. Zarządu
1985-94

Prezes
1994- 99

Z-ca Prezesa
1999 – 2015

Gaworczyk Zygmunt 1994 2002 111
Gąsiorowski Henryk 1979 1980 x 1982
Głupczyk Emilia 1960 * x
Goebel Maria 1960 1988 x Sekretarz Zarządu
1977 - 1988
1990
Goliński Ryszard 1994 nadal 58
Golonka Zbigniew 1994 2000 56
Gotfryd Zbigniew 1994 1997 57 1997
Gotfryd Zuzanna 2000 2007 130 2007
Górnisiewicz Apolonia 1974 1995 28 2001
Górnisiewicz Józef 1960 1995 22 Czł. Zarządu
1977 - 1985
1998
Górska Daniela 1980 1994 x 2010
Górski Florian 1980 1994 x 1996
Guzik Stefania 1980 1981 x
Hałatek Franciszek 1960 * x
Hałatek Jan 1980 1996 60 1999
Hałatek Wanda 1997 nadal 119 Czł. Kom. Rewizyjnej
1999 – nadal
Hałatek Zofia 1960 1991 x 1991
Hans Walerian 1959 * x Czł. Kom. Zał.
Holota Anna 1978 1980 x 1985
Holota Stanisław 1960 1988 x 1990
Hołyst Jerzy 1960 * x
Imiołek Wiesław 1997 1998 102
Imiołek Zofia 1997 1998 101
Irzykowska Sylwia 2010 nadal 186
Irzykowski Michał 2010 nadal 184 Z-a Prezesa
2016-nadal
Jabłonski Witold 1960 1977 x Czł. Zarz. w 1965r.
Jabłoński Władysław 1960 1977 x Czł. Kom. Zał.

Prezes 1959- 1963
oraz 1966- 1977

1977
Jadzińska Helena 1960 * x
Janisz Janina 1960 1995 x 1995
Jarczewska Krystyna 2003 nadal 154 Wyróżniona
Herkulesem Wiśnickim
Jastrzębska Teresa 1979 nadal x
Jędryka Michalina 2009 nadal 169
Juda Antoni 2006 nadal 157
Juda Maria 2006 nadal 158 Czł. Kom. Rewizyjnej
od 2009
Kaczmarczyk Elżbieta 1978 1993 x 1995
Kaczmarczyk Krystyna 1997 nadal 87
Kaczmarczyk Zdenka 1960 * x
Kasprzyk Walerian 1959 * x Czł. Kom. Zał.

Z-ca Prezesa
1960 – 1963

Czł. Zarządu
1963 – 1966

Kawalec Cecylia 1980 1996 x 2000
Kawalec Stanisław 1997 2001 89
Kiełczewski Jan 1959 * x Czł. Zarządu
Kierczuk Jadwiga 1997 nadal 108
Kierepka Marek 1994 2009 113
Kierepka Mateusz 2003 nadal 131 Czł. Zarządu
Od 2003 - 2015
Klasa Barbara 1997 nadal 85 Członek Zarządu
Od 2003
Klasa Waldemar 1994 nadal 61 Wyróżniony Herkulesem Wiśnickim

Członek Zarządu
od 1994 Sekretarz

Klimek Kazimierz 2003 nadal 141
Klimek Małgorzata 2005 nadal 150
Klimowski Stanisław 1959 1987 x Czl. Kom. Założyciel.
Kluba Elżbieta 1994 1995 67
Kluba Janina 1988 2009 43 2009
Kluba Kazimierz 1994 1995 66
Kochański Marian 1994 1998 65
Kokoszka Franciszek 1978 1980 x 1991
Kokoszka Jan 1994 1995 x
Kokoszka Maria 2005 2010 144
Kołodziej Stanisława 2010 nadal 178
Komasa Monika 1959 1991 x Czł. Kom. Założyciel.

Prezes
1983-1991

Z-ca Prezesa
1976 – 1980

1992
Koniuch Maria 1988 2003 44 Wyróżniona Herkulesem Wiśnickim

Skarbnik
1989 - 2003

2003
Koniuch Wacław 1994 nadal 64 Członek Zarządu
1994 – 2003
Kopacz Marek 1997 1998 88
Koprowski Józef 1960 * x 1994
Kopylkiewicz Jadwiga 1965 1985 x Sekretarz
03.08.1966 – 1967

Przew. Kom. Rew.
1983 – 1985

Korody-Chrzan Maria 1999 nadal 126
Korta Irena 1994 nadal 62
Korta Jadwiga 2004 nadal 142
Korta Józef 1994 nadal 63 Wyróżniony Herkulesem Wiśnickim

Czł. Zarządu
2003 - 2015

Korta Leon 1976 1995 35
Korta Maria 1976 1995 31
Kosobucka Helena 2009 nadal 176
Kowal Stefania * 2009 x 2009
Kowalska Krystyna 2008 2016 165 2016
Kowalski Jerzy 2009 nadal 167
Kozak Czesław 1980 1987 x Czł. Kom. Rewizyjnej
1983 - 1985
1987
Kozak Maria 1976 nadal 29
Krajewska Elżbieta 2000 nadal 123
Krakowski Waldemar 1993 nadal 50
Kraus Tadeusz 1973 1976 x
Krzysztofowicz Józef 1968 1988 x Czł. Zarządu
1980 – 1988

Czł. Kom. Rewizyjnej
1977 – 1980

1988
Ksiązkiewicz Marian 1973 1999 23
Kucharczyk Tadeusz 1973 1987 x
Kucharska Maria 2009 nadal 171
Kukla Olga 1979 1988 x 1992
Kukla Paweł 2005 nadal 151
Kulisiewicz Jan 1999 2000 122
Kupczyk Helena 1990 nadal 49
Kupczyk Władysław 1960 1986 x Czl. Zarz.
1980 -1983

Przew. Kom. Rew.
1977- 1980

Laszkowska Marianna 2007 nadal 161
Laszkowska Zofia 2006 nadal 160
Laszkowski Mirosław 2016 nadal x
Ludwikowski Jerzy 1994 nadal 68 Wyróżniony
Herkulesem Wiśnickim
Ludynia Alfred 1960 * x Czł. Zarządu
1966 – 1977
Łacna Jolanta 2005 nadal 145
Łacny Jerzy 1999 nadal 129
Łazowska Eugenia 2001 nadal 128
Łazowski Stanisław 1981 2018 39 2018
Majka Maria 1965 * x
Maliszewski Zbigniew 1999 2005 127 Z – ca Prezesa
1999 - 2003
2005
Marszałek Helena * 1995 x 1995
Michura Leszek 1997 1998 90
Mikulska Genowefa 1960 * x
Mikulski Karol 2009 nadal 175
Mikulski Marian 1959 2008 24 Czł. Komitetu Założycielskiego
Wyróżniony Herkulesem Wiśnickim

Z-ca Prezesa w latach
1983 – 1994

Czł. Zarządu
1977 – 1980

Mikulski Tadeusz 1980 1981 x
Mirtyńska Helena 1979 1980 x 1980
Moskwa Elżbieta 1979 nadal 36
Moskwa Józef 1997 1984 x 1984
Moskwa Ryszard 1979 nadal 25
Mucha Helena 1960 1975 x 1975
Mucha Krystyna 1997 1998 83
Mucha Władysław 1960 1980 x Sekretarz
1965 - 1977

Czł. Zarządu
1963 - 1965

1984
Naryniecki Kazimierz 1959 * x Czł. Kom. Założyciel.
Nieć Andrzej 1998 1999 103
Nowak Jadwiga 2008 nadal 166
Nowak Justyna 2000 2001 124
Nowak Stanisław 1959 * x Czł. Kom. Założyciel.

Prezes 1963 – 1966

1993
Nowak Tadeusz 1994 1995 x
Nowak Wojciech 1960 * x Sekretarz
1960 – 1966
Pajor Andrzej 1985 1986 x
Pawełek Bronisława 2006 2010 159 2010
Piech Adam 1990 1991 x
Piech Cecylia 2007 nadal 162
Piech Krystyna 2003 nadal 140
Piech Władysław 2003 2007 139
Pienek Maria 2000 2001 x
Pilch Czesława 1960 * x
Podgórski Stanisław 1959 * x Czł. Kom. Założyciel
Proficz Artur 1997 1998 91
Przybojewska Agata 2009 nadal 170
Przybyłko Stanisława 1996 1998 79
Pusz Teodor 1959 1996 x Czł. Kom. Założyciel.

Czł. Zarządu
1960 – 1977

Rajska Janina 1971 1988 x 1994
Rodzaj Sylwia 1997 1999 109
Rojek Kazimierz 2000 nadal 114
Rojek Marian 1960 * x Wyróżniony
Herkulesem Wiśnickim
1998
Rojek Robert 1960 x
Romański Adolf 1979 1980 x
Romański Marian 1960 x
Rudek Stanisław 1979 1989 x
Rudek Włodzimierz 1979 1989 x
Ruzinko Bronisława 1988 1989 x 1989
Ryncarz Maria 1980 1994 x
Sadza Angelika 1989 1990 x
Sadza Mariusz 1985 2000 x Czł. Zarządu
1985-1989, 1997-2000
Salamon Maria 1960 1989 x Z-ca Prezesa 1966 – 1977
Skarbnik
1980-1989

Czł. Zarządu
1965 - 1966

1989
Serafińska – Domańska Maria 1999 nadal 125 Wyróżniona
Herkulesem Wiśnickim
Serafiński Tomasz 1963 * x Czł. Zarządu
1963 - 1965
1966
Sielepin Konstanty 1959 X Czł. Kom. Założyciel.
Sielepin Zofia 1960 * x
Słupińska Genowefa 1978 1992 x 1993
Smenda Mirosław 1994 1995 78
Sowińska Marta 2005 nadal 147
Stabrawa Maria 2005 nadal 146
Stańczyk Andrzej 1994 nadal 70 Przew. Kom. Rewiz.
od 1999
Stańczyk Małgorzata 1994 nadal 69
Stawiarska Stanisława 1960 X
Stec Paweł 1960 x
Suchońska Helena 1960 * x
Sułek Anna 1997 1998 99
Sułek Krzysztof 1963 * x Sekretarz Koła 12.05.1967–11.12.1967
Sułek Krzysztof * * x Sekretarz Zarządu 12.05.1967 - 11.10.67
Sułek Stanisław 1997 1998 100
Szafrańska Jadwiga 1960 x
Szczepaniak Bazyli 1973 2007 27 Wyróżniony Herkulesem Wiśnickim

Czł. Kom. Rewizyjnej
1999 - 2003

2007
Szczepaniak Maria 1973 1988 x 1988
Szewczyk Józef 1960 * x
Szot Jadwiga 1994 1994 71
Szydłowska Katarzyna 1980 1984 x 1984
Śliwińska Urszula 2005 nadal 155
Świątek Alicja 2009 nadal 177
Świątek Anna 2009 nadal 173
Świątek Piotr 1960 1989 x Czł. Kom. Rewizyjnej
1977 - 1983
1996
Świątek Piotr 1979 1996 x Czł. Kom. Rewizyjnej
1977 - 1983
1996
Świątek Zdzisław 2000 nadal 94 Wyróżniony
Herkulesem Wiśnickim
Święch Jan 1959 nadal 26 Czł. Kom. Założyciel.
Tabaszewski Tomasz 1960 * x
Tobiasz Irena 1997 nadal 81
Trestka Celina 1997 2002 106
Trestka Stanisław 1997 2002 107
Trojanowska Elżbieta 1960 1981 x 1981
Trzaska Józef 1994 1995 x
Trzcińska Maria 1980 1984 x 1989
Turecka Michalina 1996 1999 80 2000
Tworzydło Helena 2003 nadal 134
Tworzydło Jacek 1994 1995 72
Tworzydło Przemysław 1994 2001 73 Czł. Zarządu
1994 – 1999
Tworzydło Tadeusz 1994 2017 74 Główny Księgowy
1994-2011
2017
Urbańska Janina 1979 1988 x
Urbański Bolesław * * x Czł. Zarządu w 1966
Walusiak Jacek 1997 1998 92 Czł. Zarządu
Walusiak Ryszarda 1997 1998 93
Warszawska Katarzyna 1996 1997 82
Warzecha Janusz 1993 2016 76 Czł. Zarządu
1989 – 1994

Czł. Kom. Rewizyjnej
1994 – 1999

2016
Wełna Emilia 1995 1997 112 2016
Węglarz Aleksander 1994 1995 x
Węgrzynek Andrzej 1973 1980 x
Węgrzynek Elżbieta 1960 1985 x 1985
Węgrzynek Mieczysław 1960 1990 x Skarbnik
1963 – 1966

Czł. Zarządu
1966 - 1977

1990
Wierszelis Henryk 2003 nadal 136
Wierszelis Krystyna 2003 nadal 135
Więckowska Małgorzata 2018 nadal
Więckowska Zuzanna 1997 1998 96
Więckowski Piotr 1997 1999 97 1999
Wiktorowicz Adam 1997 1998 84
Wojewodw Marian 2009 nadal 174
Wojtuszak Ludwika 1973 1990 x 1990
Wójcicka Ewa 1978 2005 40 2005
Wójcicki Zbigniew 1976 2007 32 Wyróżniony
Herkulesem Wiśnickim
2007
Wójcik Helena 1979 2006 37 2006
Wyrwa Bibiana 1959 * x Czł. Kom. Założyciel.
Wyrwa Józef 1960 * x
Wyrwa Maria 1994 2001 75
Wyrwa Ryszard 1997 2001 98
Wyrwicz Matylda 1960 * x
Wzorek Anna 1993 nadal 52
Wzorek Stefan 1993 nadal 51
Zagrodzka Zofia * 1977 x
Zagrodzki Marcin 2016 nadal x
Zborowska Bronisława 1960 * x
Zegiel Adam 1988 1999 45
Zelek Krystyna 1997 2005 116
Znamirowska Hanna 1997 1998 120
Znamirowski Wojciech 1997 1998 121